BSO ’t Bijtje

De Tovercirkel biedt ook buitenschoolse opvang aan, in de eigen vertrouwde omgeving van de school. BSO ’t Bijtje vangt al bijna 20 jaar, veilig en vertrouwd, kinderen op. Voorheen was dat op OBS Bikube maar in het nieuwe schooljaar is dit op OBS de Tovercirkel. Er is een ruimte speciaal ingericht voor de BSO, waar de kinderen volop kunnen spelen en ontspannen.

Voordelen BSO ’t Bijtje

U heeft heel bewust voor de school gekozen. Misschien omdat de school in de buurt was, of omdat kinderen vanaf groep 1 Engelse les krijgen of omdat de sfeer in de school u aansprak. Al deze voordelen van de school, zult u ook tegen komen in de BSO. Kinderen spelen na schooltijd gewoon op bekend terrein, het schoolplein. Kinderen op de BSO krijgen Engelse spelletjes aangeboden, zodat ze ook in hun vrije tijd Engelse woorden tegen komen. De sfeer op school wordt natuurlijk meegenomen naar de BSO.

  • alles onder 1 dak; opvang in de vertrouwde en veilige omgeving van de school
  • de directie van de school is ook de directie van de BSO
  • pedagogische lijn op school en opvang in overeenstemming;
  • leerkrachten en pedagogisch medewerkers vormen één team (korte lijntjes)
  • flexibel gebruik van ruimtes
  • betaalbare opvang

Contracten & Tarieven

Naast het afsluiten van een gewoon BSO contract (vast aantal dagen per week) is het ook mogelijk om een flexibel contract af te nemen, voor de naschoolse opvang. Dat wil zeggen een contract voor bijvoorbeeld 1 dag in de week, op een wisselende dag in de week. Dit moet u op het inschrijfformulier vermelden. De coördinator of de contactpersoon van de BSO zal dan contact met u opnemen over de exacte wensen ten aanzien van de opvangdagen. Het is ook mogelijk om een strippenkaart aan te schaffen voor 5 middagen naschoolse opvang op BSO ‘t Bijtje. Informatie hierover kunt u opvragen bij de schooldirecteur of bij de coördinator.

Contract Prijs per uur
Vast contract € 7,78
Flexibel contract € 8,10
Losse vakantieopvang en strippenkaarten € 8,50

Bee to Bear

Team van ’t Bijtje

Het team van BSO ’t Bijtje bestaat uit 3 pedagogisch medewerkers:

Michéle
MichélePedagogisch medewerker
Ellen Post
Ellen PostGroepshulp
Judith van Doleweerd
Judith van DoleweerdPedagogisch medewerker

Meer informatie en aanmelden

Bent u enthousiast geworden en wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? U leest meer informatie over de BSO op sopoh.nl. U kunt natuurlijk ook al uw vragen stellen aan de directie van De Tovercirkel of een e-mail sturen naar de BSO coördinator.