schooltijden
gymtijden
vakantie

Ons team

Van links naar rechts (boven):
Julia Weytingh, Fiona Troupin, Petra Kramer en Gea Bons.

Van links naar rechts (midden):
Suzanne Tjalsma, Ellen Post, Christel van der Velde, Jessica van Dijk, Rony van Herwerden, Leonieke Kokmeijer, Valerie van Weenen, Tanja van Oel, José Geutjes, Virle de Groot en Francis Vermeulen.

Van links naar rechts (onder):
Maud Friedel, Carla Friedel, Heleen Rietkerk, Judith Dolewerd, Kenneth Freke, Isabel van Duuren, Mandy Lamers, Michael van Ingen.

Niet op de foto: Paul Leguyt

Schooljaar 2019-2020

Directie: Julia Weytingh & Fiona Troupin

Groep 1-2 A: Rony van Herwerden & Christel van der Velde

Groep 1-2 B: Gea Bons & Valerie van Weenen

Groep 3: Isabel van Duuren & Naomi Gielen

Groep 4: Virle de Groot

Groep 5: Christel van der Velde & Tanja van Oel

Groep 6: Michael van Ingen

Groep 7A: Daphne Jansen & Petra Kramer

Groep 7B: Francis Vermeulen

Groep 8A: Naomi Gielen & José Geutjes

Groep 8B: Mandy Lamers & Daphne Jansen

Intern begeleidster: Heleen Rietkerk (di / do)

Remedial teaching: Leonieke Kokmeijer (ma / di / wo / do)

Gymnastiek: Suzanne Tjalsma (di / wo / do)

Conciërge: Paul Leguyt ( di ocht / wo)

Schoolgids

 Elke school heeft een schoolgids. Hierin leest u :
  • hoe onze school het onderwijs inricht
  • op welke manier wij werken
  • welke resultaten behaald worden
Omdat de school in beweging is, wordt de schoolgids jaarlijks aangepast. U vindt de laatste aanpassingen in de jaarlijkse bijlage.

Overblijven

Alle leerlingen van De Tovercirkel kunnen gebruik maken van de overblijfmogelijkheid op school. Deze tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door ouders van leerlingen van school.

>>Lees verder

Verlof

Ouders kunnen voor hun kinderen wegens bijzondere omstandigheden verlof aanvragen (bijv. voor een uitvaart of huwelijk). Dit is mogelijk door het  verlofaanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de directie.

Medezeggenschapsraad

De Tovercirkel kent een medezeggenschapsraad (M(O)R). Deze bestaat uit een ouder- en een personeelsgeleding. De M(O)R bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben, waarbij zij instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Zij behartigen de belangen van allen die bij de school betrokken zijn.

Schoolarts

Aan De Tovercirkel zijn een schoolarts, jeugdverpleegkundige en jeugdassistent verbonden. Zij zijn van Jeugdgezondheidszorg GGD. Zij begeleiden de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind als vervolg op het consultatiebureau.  Daarbij werken zij samen met andere hulpverleners in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.

>>Lees verder

Pestprotocol

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.  Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed. Maar soms komt het voor dat een kind wordt gepest door andere kinderen.  Dit is onacceptabel en wij zullen daar gelijk actie op ondernemen. De wijze waarop wij dit doen is in ons pestprotocol vastgelegd.

>>Lees verder