schooltijden
gymtijden
vakantie

Schooljaar 2021-2022

Directie: Mariska Koelewijn
IB: Caren den Hollander

Groep 1-2 A: Rony van Herwerden & Tanja van Oel

Groep 1-2 B: Gea Bons & Daphne Jansen

Groep 3: Isabel van Duuren & Valerie van Weenen & Pim van Holst

Groep 4: Joost den Hertog & Daphne Jansen

Groep 5: Christel van der Velde & Tanja van Oel

Groep 6: Petra Kramer & Kim Haakman

Groep 7: Michael van Ingen

Groep 8: Martine Dorreboom & Jose van Dijk

Onderwijsondersteuning: Leonieke Kokmeijer & Niels Musschenga

Gymnastiek: Suzanne Tjalsma (di / do)

Administratie: Zuzana Danyiova

Conciërge: Paul Leguyt

Schoolgids

 Elke school heeft een schoolgids. Hierin leest u :
  • hoe onze school het onderwijs inricht
  • op welke manier wij werken
  • welke resultaten behaald worden

Overblijven

Alle leerlingen van De Tovercirkel kunnen gebruik maken van de overblijfmogelijkheid op school. Deze tussenschoolse opvang wordt georganiseerd door ouders van leerlingen van school.

>>Lees verder

Verlof

Ouders kunnen voor hun kinderen wegens bijzondere omstandigheden verlof aanvragen (bijv. voor een uitvaart of huwelijk). Dit is mogelijk door het  verlofaanvraagformulier in te vullen en in te leveren bij de directie.

Medezeggenschapsraad

De Tovercirkel heeft een medezeggenschapsraad (M(O)R). Deze bestaat uit ouders en personeelsleden. De M(O)R bespreekt beleidszaken die met de school te maken hebben, waarbij zij instemmingsrecht of adviesrecht heeft. Zij behartigen de belangen van iedereen die bij de school betrokken is.

Schoolarts

Aan De Tovercirkel zijn een schoolarts, jeugdverpleegkundige en jeugdassistent verbonden. Zij zijn van Jeugdgezondheidszorg GGD. Zij begeleiden de gezondheid, groei en ontwikkeling van uw kind.  Daarbij werken zij samen met andere hulpverleners in het Centrum voor Jeugd en Gezin bij u in de buurt.

>>Lees verder

Pestprotocol

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.  Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed. Maar soms komt het voor dat een kind wordt gepest door andere kinderen.  Dit is onacceptabel en wij zullen daar gelijk actie op ondernemen. De wijze waarop wij dit doen is in ons pestprotocol vastgelegd.

>>Lees verder

Parro

Voor alle algemene informatie over de klas of school gebruiken we Parro. Log in via de website van Parro of via de app (te vinden in de Appstore of Playstore). U vraagt een koppelcode aan bij de leerkracht(en) van uw kind(eren) of bij de directie.

inloggen parro