Beste (toekomstige) ouders, verzorgers,

Zoals u weet zijn alle basisscholen in Nederland gesloten, zo ook De Tovercirkel. Wij vangen uiteraard wel kinderen op o.a. van ouders die werkzaam zijn in de vitale beroepen. Wij werken als team keihard om het onderwijs op afstand op de korte en lange termijn zo optimaal mogelijk in te richten. Ondanks dat het virus de dagelijkse gang van zaken beperkt, gaat het leven wel ‘gewoon’ door. Uw kind wordt wel 4 jaar of u bent net in Hoofddorp komen wonen en zoekt de juiste school voor uw kind. De schoolkeuze is een belangrijke. Ik kan me heel goed voorstellen dat u informatie wil hebben over onze school en de school van binnen zou willen zien. Wij als school leren u als ouder graag kennen en willen uw kind(eren) ook graag zien.

Om u in deze tijd zo goed mogelijk te informeren, nodig ik u uit om contact te zoeken via de mail: directie@de-tovercirkel.nl of te bellen naar 06-18 84 35 62. We kunnen dan een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek via de telefoon of via WhatsApp en eventueel een rondleiding op school wanneer er niemand is.

Ik hoop u in goede gezondheid digitaal te mogen treffen op onze school. Zorg voor uzelf, uw kind(eren) en uw dierbaren, laten we er samen het beste van maken.

Met vriendelijke groet,

Marjolein Meijer

Directeur a.i.

De Tovercirkel