Muziek in de klas

Muziek in de klas

Dit is goed nieuws, want nu krijgen de groepen 1 t/m 4 élke maandag een half uur muziekles en de groepen 5 t/m 8 om de week een les van drie kwartier. Naast dat muziek in de klas een hele leuke activiteit is, draagt het ook bij aan de algehele ontwikkeling. Het is een hulpmiddel om de kinderen te ondersteunen bij het verwerven van taalvaardigheden, zoals lezen en spellen en bij de ontwikkeling van zelfsturing en sociaal vermogen. Leuk én leerzaam dus!

Klik hier om meer achtergrondinformatie te lezen over muziek in de klas.