Pestprotocol

De Tovercirkel biedt de leerlingen een veilige en pedagogisch verantwoorde omgeving. Zodat leerlingen zich op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Voor een goede sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen wordt bijvoorbeeld de ‘Kanjertraining’ ingezet. Naast de trainingen worden er in de groepen gesprekken gehouden en activiteiten ontplooit.

 “Je kunt niet met alle kinderen bevriend zijn, maar wel tegen alle kinderen vriendelijk zijn”

Ons uitgangspunt is dat alle kinderen met elkaar moeten leren omgaan.  Dat leerproces verloopt meestal vanzelf goed. Maar soms komt het voor dat een kind systematisch wordt gepest door andere kinderen.  Dit is onacceptabel en wij zullen daar gelijk actie op ondernemen. De wijze waarop wij dit doen is in ons pestprotocol vastgelegd.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit pestprotocol, neem gerust contact met ons op.

Anti-pestcoördinator/vertrouwenspersoon

De anti-pestcoördinator en vertrouwenspersoon voor leerlingen is juf Rony van Herwerden (groep 1-2 A). Leerlingen kunnen een afspraak met juf Rony maken als zij iets willen bespreken wat ze niet met hun eigen leerkracht willen bespreken of een briefje in de blauwe brievenbus voor haar doen. Deze brievenbus hangt naast het directiekantoor. Juf Rony maakt dan een afspraak met de leerling(en).