Kanjertraining

Kanjertraining

Na de kerstvakantie is er extra aandacht besteed middels de zilveren weken. Deze lessen zijn niet alleen leuk om te doen(veel beweging en in gesprek gaan), maar zorgen er ook voor dat de basisprincipes gaan beklijven bij de kinderen.

Het is belangrijk dat het niet alleen bij lessen blijft, maar dat het ingebed wordt in het systeem van de school. Zo kunnen we hier ook aan refereren tijdens het buiten spelen, het gymmen of tijdens het samenwerken in de klas. 

Heeft uw kind het thuis wel eens over een gele of een rode pet? Deze komen dus uit deze training. Mocht u meer informatie willen over het ontstaan, waarom het werkt of hoe we er op school mee omgaan, dan kunt u dat vinden op de website www.kanjertraining.nl