Over De Tovercirkel

De Tovercirkel

OBS De Tovercirkel is een basisschool met zo’n 170 leerlingen, in de wijk Overbos in Hoofddorp. Wij zijn trots op onze hechte, open en kleinschalige school. De leraren kennen alle kinderen en hun ouders. Daarmee vergroten we het gevoel van vertrouwen en verbinding. Die open sfeer maakt dat onze leerlingen met plezier naar school gaan.

We vinden het belangrijk dat ieder kind gezien wordt en volop de mogelijkheid krijgt om zijn of haar talenten te ontdekken en ontwikkelen.


Iedereen is welkom

De Tovercirkel is een openbare basisschool. Dat wil zeggen dat iedereen ongeacht geloof- en/of levensovertuiging welkom is. Het is belangrijk voor kinderen om de leefwijze en levensbeschouwing van hun klasgenootjes te leren kennen en respecteren. Daarom is dit verweven in ons onderwijs en geven we uw kind normen en waarden mee zoals tolerantie en solidariteit.

Leerlingenraad

Samen met de leerlingen maken wij het onderwijs, daarom neemt de leerlingenraad een belangrijke plek in in de school. De groepen 5 t/m groep 8 vaardigen ieder twee leerlingen af in de leerlingenraad. Zo'n zes keer per jaar vergaderen zij met de directeur om mee te denken over praktische zaken zoals het schoolplein, het eindfeest en ook over het onderwijs.