Ouderbijdrage

De Tovercirkel

Scholen mogen ouders een bijdrage in de kosten vragen, op voorwaarde dat deze bijdrage vrijwillig is en de MR ermee instemt. Wij besteden deze vrijwillige bijdrage onder andere aan festiviteiten rond Sinterklaas, Kerst, de sportdag en excursies.