Oudercommunicatie

De Tovercirkel

Een paar keer per jaar gaan wij met u in gesprek over de voortgang en het welzijn van uw kind. Tijdens het eerste gesprek willen we vooral bij elkaar toetsen dat het goed gaat met uw zoon of dochter. Het tweede en eventueel derde gesprek staan in het teken van het rapport. Kleuters ontvangen een keer per jaar een rapport, groep 3 t/m 8 twee keer per jaar.

Daarnaast vinden we het belangrijk om u op de hoogte te houden van wat we op onze school allemaal organiseren. Ook zijn we graag voor u bereikbaar als u iets met ons wilt bespreken. Communiceren doen we dan ook op verschillende manieren:

  • U kunt de leerkrachten van de groep dagelijks na schooltijd aanspreken.
  • De directie is de gehele week bereikbaar, bij voorkeur op afspraak.
  • Via de app Parro ontvangt u nieuws over de school of over dingen die de groep van uw kind aangaan.
  • Iedere maand delen wij nieuwtjes via onze nieuwsbrief voor ouders: de Toverbrief.
  • In de schoolgids vindt u uitgebreide informatie over onze school. Deze kunt u hier vinden. Voor een papieren versie kunt u bij de directie terecht.