Ziekmelding

De Tovercirkel

Mocht uw kind ziek zijn en niet naar school kunnen komen, dan kunt u dit melden in de Parro app. Vermeld daarin duidelijk de naam, groep en reden van afwezigheid.