Ondersteunende middelen

De Tovercirkel

Digitale versterking

Onze lessen zijn interactief en van deze tijd. In de kleutergroepen werken we met iPad. In groep 3 en 4 zijn er Chromebooks beschikbaar en vanaf groep 5 heeft iedere leerling zijn eigen Chromebook. Daarnaast werken we met:

  • digitale schoolborden
  • computerprogramma’s die de leerstof aanvullen of verrijken
  • mediawijsheid als veilige wegwijzer op het internet en sociale media

EDI

We hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen en helpen iedereen om telkens de basisdoelen te halen. Goede resultaten beginnen bij een goede instructie. Daarom geven wij les volgens het EDI-model: expliciete directe instructie. Daarbij leggen we de lesstof uit aan de hand van vooraf gestelde doelen en controleren continu of uw kind snapt wat de leerkracht bedoelt. Op deze manier kan ieder kind, ongeacht leerniveau -of tempo, mee met de groep.