Typisch Tovercirkel

De Tovercirkel

Lezen is leuk

Op De Tovercirkel besteden we veel aandacht aan leesonderwijs. Het is heel belangrijk dat kinderen voor hun plezier lezen, want in dat geval lezen ze meer. Daarmee hebben ze een grotere kans op een betere leesvaardigheid dan kinderen die niet graag lezen. Om te zorgen dat ook uw kind interesse houdt in lezen, werken we met de methode Blink lezen. Een nieuwe manier van lezen die vooral inzet op de leesbeleving en leesmotivatie.

“Ik vind het heel leuk dat we nu in thema's lezen. Samen met de juf zorgen we er dan voor dat de hele klas in het teken van het thema komt te staan.” (leerling groep 6)


Kanjertraining

Onze school is een Kanjerschool. Met Kanjertraining werken we aan de sociale vaardigheden van onze leerlingen. De aanpak gaat uit van de motivatie van het kind om rekening te houden met gevoelens van zichzelf en anderen en om positief gedrag te laten zien. Omdat kinderen sociale vaardigheden vooral van elkaar leren, trainen we dit in een groep. Hiermee leggen we een basis voor rust in de klas, sociale veiligheid en een prettige sfeer op school.

“De school straalt ontzettend veel rust uit, het voelt heel goed hier!” (Nieuwe ouders tijdens een rondleiding.)

Cultuuronderwijs

Culturele en kunstzinnige vorming neemt op De Tovercirkel een belangrijke plaats in. Alle kinderen maken kennis met drama, cultureel erfgoed, dans, muziek, beeldende vorming en media-educatie. Door workshops en museumbezoeken maken we de beleving nog levendiger. Een aantal keer per jaar organiseren we een open podium, waar kinderen op hun eigen manier de hoofdrol spelen met dans, zang, muziek of toneel. Voor u is er uiteraard een plekje gereserveerd in het publiek.

“Het is heel fijn dat kinderen bij beeldende vorming les krijgen van een vakdocent, je ziet ze daardoor echt opbloeien en creativiteit ontwikkelen “ (leerkracht basisschool de Tovercirkel)

Wereldwijze wereldburgers

Naast de basisvaardigheden besteden wij veel aandacht aan culturele vorming. Dit draagt bij aan de persoonlijke en talentontwikkeling van kinderen. Bewust werken aan wereldoriëntatie en sociale vaardigheden zorgt ervoor dat uw kind een brede maatschappelijk blik ontwikkelt. Samen met u als ouders stimuleren we uw kind om op te groeien tot een wereldwijze wereldburger.

“Ik zie mijn kind met sprongen vooruit gaan en merk dat op school zijn nieuwsgierigheid wordt geprikkeld om meer te weten over de wereld.” (ouder leerling groep 6)