Visie, missie en kernwaarden

De Tovercirkel

Op de Tovercirkel bieden we kinderen een veilige plek, waar ze zichzelf mogen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten mogen en durven maken en ook uit durven te blinken. Waar hun interesses en talenten serieus worden genomen en waar ze kunnen leren en spelen. Een school waar ze elke dag met plezier naartoe gaan.

We hebben hoge verwachtingen van ieder kind. Wij stimuleren iedereen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen, ieder op zijn eigen niveau. Het verstevigen van de basisvaardigheden vinden wij belangrijk, daarom besteden we veel aandacht aan taal, rekenen, spelling en lezen. We bieden kinderen goede instructies, feedback en oefentijd zodat de kinderen de leerdoelen kunnen behalen.


Naast de basisvaardigheden besteden wij veel aandacht aan culturele vorming. Dit draagt bij aan de persoonlijke en talentontwikkeling van kinderen. Bewust werken aan wereldori├źntatie en sociale vaardigheden zorgt ervoor dat uw kind een brede maatschappelijk blik ontwikkelt. Samen met u als ouders stimuleren we uw kind om op te groeien tot een wereldwijze wereldburger.