MR en OR

De Tovercirkel

Ouderbetrokkenheid vinden wij heel belangrijk. Binnen onze school hebben wij een medezeggenschapsraad (M(O)R), die wordt gevormd door drie ouders en drie leerkrachten. Zo’n zes keer per jaar vergadert de (M(O)R), in sommige gevallen met de directie, over alles wat de school, ouders en leerlingen bezighoudt. Het doel is: samen zorgen voor goed onderwijs. Daarnaast is er een evenementencommissie, de ouderraad, die een groot deel van de organisatie rondom vieringen en festiviteiten verzorgt. Ook uw hulp is altijd van harte welkom! Wilt u lid worden  van de (M(O)R)? Neem dan contact op via mr.tovercirkel@floreer.nl.

Notulen MR De Tovercirkel


Notulen november 2023